Autoagresja | Cieknące jelito to źródło problemów

Dopiero w ostatnim dziesięcioleciu naukowcy dotarli do pełniejszego opisu tego, co się dzieje podczas chorób autoimmunologicznych. Ostatnio do zestawu przyczyn genetycznych i sprawczego antygenu doszło rozszczelnienie bariery jelitowej. O ile nie wszystko jest jasne i nie wszystkie szczegóły są znane, to ogólna trójpunktowa hipoteza dotycząca etiologii większości tego typu chorób wydaje się pełna.

Continue reading „Autoagresja | Cieknące jelito to źródło problemów”

Autoagresja |Skąd się biorą choroby z autoagresji?

Chorób z autoagresji, czyli bardziej poprawnie autoimmunologicznych jest sporo. Dotykają różnych narządów, lecz mają wspólne źródło. Pomijając zmiany genetyczne, wrodzone i bardzo rzadkie, problemem jest dostawanie się do organizmu obcych antygenów. Obce antygeny dorastają się do organizmu (do krwi) przede wszystkim z jedzenia i picia, a wrotami przez które się to dzieje są jelita.

Continue reading „Autoagresja |Skąd się biorą choroby z autoagresji?”