Zboża | Co w ziarnie piszczy?

Zboża, przede wszystkim pszenica, ryż i kukurydza, są podstawą diety w większości krajów. Więcej, bez zbóż pewnie nie przetrwaliby mieszkańcy krajów rozwijających się. Tamtejsza dieta opiera się prawie wyłącznie na zbożu, z niewielkim tylko dodatkiem warzyw i mięsa. Co innego kraje już rozwinięte. Można tam pozwolić sobie na coś lepszego. Zboża to najwyżej trzecia część jadłospisu. Całe szczęście. 

Continue reading „Zboża | Co w ziarnie piszczy?”

Rozszczelnienie jelita | Bariera jelitowa

Różne nabłonki złożone są z komórek połączonych jak gdyby „szwami”. Te szwy to tzw. ścisłe połączenia (ang. tight junctions), Dzięki nim tworzą się tzw. bariery, oddzielające to co wewnątrz organizmu od świata zewnętrznego. Takie bariery są w jelicie, płucach, na skórze i w mózgu (mózg to trochę jakby „państwo w państwie” i oddziela się od reszty organizmu).

Continue reading „Rozszczelnienie jelita | Bariera jelitowa”