Stres | Wpływ mikrobów na stres

Koncepcja reakcji stresowej powstała wraz z artykułem z 1936, którego autorem był Hans Selye. Wtedy nazwana została GAS (ang. General Adaptation Syndrome, Generalny Syndrom Adaptacyjny, tłumaczone jako Ogólny Zespół Adaptacyjny). Oznacza reakcję organizmu na stresory, takie jak infekcja, zranienie lub temperatura. Na reakcję stresową ma wpływ parę czynników.

Continue reading „Stres | Wpływ mikrobów na stres”