Stres | Homeostaza organizmu

Utrzymywanie równowagi

Homeostaza to inaczej równowaga różnych czynników. Równowaga dynamiczna. Oznacza to, że jeśli jakiś parametr, dajmy na to temperatura organizmu, zaczyna wykraczać poza normę, organizm od razu, dynamicznie, reaguje na to tak, by temperatura wróciła do optimum.

Jak wiadomo, to wątroba przede wszystkim odpowiada za utrzymanie temperatury i to jej metabolizm powoduje wytwarzanie ciepła tak, by temperatura ciała utrzymywała się w okolicach 36,6 st. C. Gdy jednak temperatura spada, do działania wchodzą jeszcze mięśnie, których praca generuje ciepło. Z drugiej strony podwyższenie temperatury wywołuje kontrakcję w postaci wydzielania potu, czyli chłodzenia płynem.

Reklamy

Czynników, które podlegają regulacji homeostatycznej jest wiele. Podzielić je można na trzy kategorie. Chemiczne parametry obejmują m.in. pH krwi lub stężenie związków chemicznych. Fizyczne to chociażby temperatura i ciśnienie osmotyczne. Biologiczne to na przykład ilość białych i czerwonych krwinek.

Trening zdrowia nie wymaga jednak poznania szczegółów dotyczących tych parametrów. Nie potrzeba znać poszczególnych przypadków i mechanizmów znanych i powszechnych w biologii takich jak sprzężenie zwrotne dodatni lub ujemne. Jest to istotne z punktu widzenia naukowego lecz w praktyce ważna jest wiedza o relacji homeostazy do zdrowia lub choroby.

… CZYTAJ DALEJ NA KOLEJNEJ STRONIE


Zadecyduj o Swoim zdrowiu!

Jeśli dbasz o Swoje zdrowie i sprawność, to zapewne trenujesz. Być może jesteś częstym gościem siłowni. Niektórzy, jak ja, po prostu ćwiczą w domu.

Czujesz zapewne realne efekty treningu. Twoje sprawność i siła rośnie. Niestety, z czasem rezultaty nie są już tak wielkie. A co jeśli powiem, że mogą być namacalne? Co więcej, nawet większe.

Dobrze przygotowany organizm będzie sprawny. Będzie reagował stale na ćwiczenie. Twoja siła i sprawność może nieustannie rosnąć. Trzeba tylko zbudować dobre podstawy i utrzymywać organizm w zdrowiu.

Przygotuj Swój organizm i zapewnisz sobie niespodziewane efekty.