Stres | Reakcja stresowa wyjaśniona

Zaburzenie homeostazy jest wywołane stresem

Stres, który pojawił się jako pojęcie w pismach Hansa Selye w latach 50-tych XX wieku, łączy się ściśle z pojęciem tzw. homeostazy. Co prawda ten ostatni termin został użyty przez Waltera Cannona dopiero na przełomie wieków XIX i XX, lecz występował pod innymi nazwami już u starożytnych, w tym u Hipokratesa (ok. 460-360 r. p.n.e.).

Homeostaza jest więc równowagą różnych (szkodliwych lub korzystnych) czynników, jakie działają na organizm. Równowaga ta jest bardzo delikatna i jej utrzymanie sprawia, że organizm funkcjonuje prawidłowo. Tak więc można powiedzieć, że utrzymująca się homeostaza jest równoważna zdrowiu, a jej brak prowadzi do choroby, a w skrajności do śmierci.

Reklamy

Co jednak zagraża homeostazie? Wszelkie czynniki zaburzające równowagę homeostatyczną nazywa się tzw. stresorami. Reakcja (in. odpowiedź) organizmu na stresory, mająca na celu przywrócenie lub utrzymanie homeostazy w obliczu zagrożenia nosie miano reakcji stresowej, a całość zjawiska stresem.

… CZYTAJ DALEJ NA KOLEJNEJ STRONIE


Zadecyduj o Swoim zdrowiu!

Jeśli dbasz o Swoje zdrowie i sprawność, to zapewne trenujesz. Być może jesteś częstym gościem siłowni. Niektórzy, jak ja, po prostu ćwiczą w domu.

Czujesz zapewne realne efekty treningu. Twoje sprawność i siła rośnie. Niestety, z czasem rezultaty nie są już tak wielkie. A co jeśli powiem, że mogą być namacalne? Co więcej, nawet większe.

Dobrze przygotowany organizm będzie sprawny. Będzie reagował stale na ćwiczenie. Twoja siła i sprawność może nieustannie rosnąć. Trzeba tylko zbudować dobre podstawy i utrzymywać organizm w zdrowiu.

Przygotuj Swój organizm i zapewnisz sobie niespodziewane efekty.