Stres | Reakcja stresowa wyjaśniona

Reakcja stresowa to próba ratunku

Reakcja stresowa dzieli się na etapy, w zależności od czasu, który minął od zadziałania stresora. Najpierw mamy więc fazę alarmową, w której homeostaza zostaje zagrożona. Po niej następuje pożądana faza oporu, mająca ratować sytuację. Reakcja stresowa ma jednak swoje granice, tak więc przeciągający się stres kończy się fazą wyczerpania.

W fazie wyczerpania kończą się możliwości reakcji obronnej organizmu w obronie przed stresorami. Objawy wyczerpania są w zasadzie tożsame z tymi z fazy alarmowej, tzn. wrzody żołądka i dwunastnicy oraz zmiany w metabolizmie, np. rozkład białek (np. mięśni).

Reklamy

W związku z tym można mówić o eustresie, lub dystresie. Na pierwszy rodzaj stresu organizm jest przygotowany i w związku z tym nie dochodzi do wyczerpania. Taki rodzaj stresu wydaje się nawet korzystny dla organizmu. Dzieje się tak, ponieważ eustres niejako „uodparnia” organizm na niekorzystne sytuacje. Jest to z natury stres krótkotrwały, okresowy.

Dystres przekracza możliwości obronne organizmu. Prowadzi do niekorzystnych zmian. Te możliwości, które ma organizm można opisać jako pewną potencjalną energię adaptacji. Podczas reakcji stresowej energia ta jest uwalniana, przeciwdziałając szkodom niszczącym homeostazę. Z chwilą wyczerpania tej energii adaptacji mamy do czynienia z dystresem.

… CZYTAJ DALEJ NA KOLEJNEJ STRONIE


Sam decyduj o Swoim zdrowiu!

Czy znasz osoby chore na reumatyzm. Zazwyczaj są to osoby starsze. One w każdym razie o tym mówią i narzekają na stawy.

Prawda jest jednak taka, że Reumatoidalne Zapalenie Stawów, bo tak brzmi pełna nazwa, dotyka też młode osoby.

Czy to choroba wieku starszego? To cywilizacyjna choroba autoimmunologiczna. Nie ma związku z wiekiem. Tak na prawdę może się pojawić już w dzieciństwie.

Niestety wiele osób od młodości się z nią zmaga. Czy nie warto zadbać, by się nie pojawiła?

Ustrzeż się chorób cywilizacyjnych.