Antyodżywcze | Więcej o lektynach

Lektyny, jak już ppisałem, są aglutyninami, czyli dosłownie zlepiają komórki. Sś w efekcie trujące i są „roślinnymi pestycydami.” Przede wszystkim składnikami roślin strączkowych i wszelkich okryw nasiennych, np. zbóż. Dziś więcej o tych szkodliwych białkach. Niestety są to typowe składniki diety wegetariańskiej i wegańskiej, więc kieruję ten artykuł dla osób stosujących tę dietę, bo są one jedną z pułapek takiej diety.