Co w ziarnie piszczy?

Pszenica, ryż i kukurydza, należą do trzech zbóż, które są podstawą diety Światowej. Wraz z uprawą zbóż, wzrastała populacja ludzka i rozwijała się cywilizacja. Więcej, bez zbóż pewnie nie przetrwaliby mieszkańcy krajów rozwijających się. Dieta tych krajów opiera się prawie wyłącznie na zbożu, z niewielkim tylko dodatkiem warzyw i pewnym udziałem mięsa.

Co innego kraje już rozwinięte., bo tam pozwolić sobie na coś lepszego. Znaczy to tyle, że dużo więcej tam mięsa, ale mimo to zboże to podstawa. Jak widać warzywa zeszły na dalszy plan.